Hızlı Erişim

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Laboratuvarlarımız

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı

Görüntüleme Laboratuvarı

Kromatografi Laboratuvarı

Tekstürel Analiz Laboratuvarı

Elementel Analiz Laboratuvarı

Termal Analiz Laboratuvarı

GDO Analiz Laboratuvarı

Biyoteknoloji Laboratuvarı

 

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı

 • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
 • Enerji Dağılımlı X-Ray (EDX)
 • Sputter

 Sorumlu Personel:

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Enerji Dağılımlı X-Ray (EDX)

Sputter

Öğr. Gör. Anıl Fırat FELEK

Kimya Müh. İlhan İRENDE

 

SEM cihazıyla ilgili sunumu izlemek için tıklayınız

 

Görüntüleme Laboratuvarı

 • Motorize Araştırma Mikroskobu
 • Floresan Mikroskop
 • Görüntüleme Sistemli Araştırma Mikroskobu

 Sorumlu Personel: 

Motorize Araştırma Mikroskobu

Floresan Mikroskop

Görüntüleme Sistemli Araştırma Mikroskobu

Öğr. Gör. Ufuk KUŞKUN

 

Kromatografi Laboratuvarı

 • HPLC
 • GC-MS/FID

Sorumlu Personel:

HPLC Öğr. Gör. Kübra Sueda ÇELENK
GC/MS Hüseyin Ümit UZUNÖMEROĞLU

 

HPLC ile ilgili sunumu izlemek için tıklayınız

GC/MS ile ilgili sunumu izlemek için tıklayınız

 

Tekstürel Analiz Laboratuvarı

 • Teksturel Analiz 
 • UV Spektrofotometre
 • Küçük Hacimli UV Spektrofotometre
 • Floresan Spektrofotometre

Sorumlu Personel:

UV Spektrofotometre Öğr. Gör. Kübra Sueda ÇELENK
Küçük Hacimli UV Spektrofotometre Öğr. Gör. Ufuk KUŞKUN

Teksturel Analiz

Floresan Spektrofotometre

Hüseyin Ümit UZUNÖMEROĞLU

 

Elementel Analiz Laboratuvarı

 • Mikro Elementel Analiz
 • Ultra Hassas Terazi

 Sorumlu Personel: 

Mikro Elementel Analiz

Ultra Hassas Terazi

Kimya Müh. İlhan İRENDE

 

Elementel Analiz cihazıyla ilgili sunumu izlemek için tıklayınız

 

Termal Analiz Laboratuvarı

 • Termogravimetrik Analiz- Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (TG-DSC)

Sorumlu Personel:

TG-DSC

Hüseyin Ümit UZUNÖMEROĞLU

 

GDO Analiz Laboratuvarı

 • GDO Analiz Sistemleri
 • Real-Time PCR Reaksiyonu

Sorumlu Personel:

GDO Analiz Sistemleri

Real Time PCR Reaksiyonu

Öğr. Gör. Ufuk KUŞKUN

 

Genetik Lab'la ilgili sunumu izlemek için tıklayınız

 

Biyoteknoloji Laboratuvarı

 • Vakum Etüv
 • Otoklav
 • İnkübatör
 • Liyofilizatör
 • Türbidimetre
 • Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 • Isıtıcı Tabla
 • Hassas Terazi
 • Blender
 • Katı Faz Ekstraksiyon Cihazı
 • Ultrasonik Su Banyosu
 • Santrifüj
 • Mekanik Karıştırıcı
 • Vorteks
 • Nem Tayin Cihazı
 • pH Metre
 • Soğuk Hava Deposu
 • Saf Su Sistemi
 • Derin Dondurucu
 • Çeker Ocak

Sorumlu Personel:

Vakum Etüv

Etüv

Liyofilizatör

Kül Fırını

Buz Makinesi

Öğr. Gör. Ufuk KUŞKUN

Öğr. Gör. Anıl Fırat FELEK

Biyogüvenlik Kabinleri

Ultrasonik Su Banyosu

Öğr. Gör. Kübra Sueda ÇELENK

Otoklav

Türbidimetre

Su Banyosu

Santrifüj

İnkübatör

Nem Tayin Cihazı

Saf Su / Ultra Saf Su Sistemi 

Derin Dondurucu

Hüseyin Ümit UZUNÖMEROĞLU
pH Metre  Kimya Müh. İlhan İRENDE

Ekleme tarihi: 20-12-2018 07:15:47 Güncellenme tarihi: 03-01-2022 12:45:23