Hızlı Erişim

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Laboratuvarlarımız

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı

Görüntüleme Laboratuvarı

Kromatografi Laboratuvarı

Tekstürel Analiz Laboratuvarı

Elementel Analiz Laboratuvarı

Termal Analiz Laboratuvarı

GDO Analiz Laboratuvarı

Biyoteknoloji Laboratuvarı

 

Elektron Mikroskopi Laboratuvarı

 • Taramalı elektron mikroskobu (SEM)
 • Enerji Dağılımlı X-Ray (EDX)
 • Sputter

 

Görüntüleme Laboratuvarı

 • Motorize Araştırma Mikroskobu
 • Floresan Mikroskop
 • Görüntüleme Sistemli Araştırma Mikroskobu

 

Kromatografi Laboratuvarı

 • HPCL
 • GC-MS/FID

 

Tekstürel Analiz Laboratuvarı

 • Teksturel Analiz
 • Vizkozimetri
 • UV Spektrofotometre
 • Küçük Hacimli UV Spektrofotometre
 • Floresan Spektrofotometre

 

Elementel Analiz Laboratuvarı

 • Mikro Elementel Analiz
 • Ultra Hassas Terazi

 

Termal Analiz Laboratuvarı

 • Termogravimetrik Analiz- Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (TG-DSC)
 • Kül Fırını

 

GDO Analiz Laboratuvarı

 • GDO Analiz Sistemleri
 • Real-Time PCR Reaksiyonu

 

Biyoteknoloji Laboratuvarı

 • Vakum Etüv
 • Otoklav
 • İnkübatör
 • Liyofilizatör
 • Türbidimetre
 • Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı
 • Isıtıcı Tabla
 • Hassas Terazi
 • Blender
 • Katı Faz Ekstraksiyon Cihazı
 • Ultrasonik Su Banyosu
 • Santrifüj
 • Mekanik Karıştırıcı
 • Vorteks
 • Nem Tayin Cihazı
 • pH Metre
 • Soğuk Hava Deposu
 • Saf Su Sistemi
 • Derin Dondurucu
 • Çeker Ocak

 


Ekleme tarihi: 20-12-2018 07:15:47 Güncellenme tarihi: 20-12-2018 07:47:34