Hızlı Erişim

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

1. Toplantı - 26.10.2018

Kalite Güvencesi Hakkında Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

26/10/2018 tarihinde saat 14:30'da Müdürlüğümüz Birim Kalite Komisyonu; Merkez toplantı salonununda Komisyon Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Bekir Gökçen MAZI Başkanlığında birim çalışanlarının tamamının katılımı ile toplandı. Toplantıda Müdürlüğümüz kalite güvence sistemi kapsamında  yürütülen çalışmalar ve kurumsal dış değerlendirme süreci görüşüldü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı ve uygulamaya konuldu: 

  • Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde “KALİTE GÜVENCESİ” sekmesi oluşturulup, Müdürlüğe ait bilgilerin (iş akış şemaları, görev tanımları, akademik ve idari personel listeleri, stratejik plan, faaliyet raporları) eksiksiz olarak sekmeye yerleştirilmesi.
  • Müdürlüğümüzde bulunan personele yönelik “Memnuniyet Anketi” yapılması konusu görüşüldü.
  • Dış Paydaşlara yönelik “Memnuniyet Anketi” yapılması konusu görüşüldü.
  • 31 Kasım 2018 tarihinde Birim Kalite Komisyonu olarak, toplantı salonunda yapılan çalışmaların geldiği noktayı görme ve yeni adımların atılması amacıyla toplantı kararı alındı.

 

 


Ekleme tarihi: 20-12-2018 06:58:23